Vi fixar allt ! Lägger upp avtalet och ansluter terminalen åt dig !

 

Anslutning och avtalsupplägg: 500 kr (engångskostnad)

Service och repair: 50 kr per månad (obligatorisk) Duo: 100 kr, debiteras årsvis

Avgift för betalhantering och drift: 100 kr per månad, debiteras årsvis från anslutningsdatum

(avgiften hanterar alla kostnader som Bambora har som är insamlare, oberoende på antal transaktioner du har)

Mobil betalhantering: Med Bambora´s mobila terminaler skickar du pengarna via GPRS/3G med en mobiloperatör, antingen med användning av ett kontantkort eller så lägger du till Wireless CIM card, där du har en fast årskostnad på 780 kr, oberoende på antal transaktioner eller var du är i Europa (du behöver då inte tänka på om det finns likvid på ditt kontantkort!)

Alla löpande avgifter debiteras direkt från Bambora

Angående inlösen av kortbetalningar till ditt bank konto: se fliken: Inlösen kortbetalningar !