RCH Touch Me Kassaregister

RCH Touch Me  är en kassa med touch skärm . En robust maskin med många funktioner som normalt bara större och dyrare kassaregister kan erbjuda. För stationär och mobilt bruk. Med eller utan batteri backup. Tillsammans med en kontrollbox blir den ett komplett kassasystem för butiksdata applikationer.

Grundfunktion

Robust modell med touchdisplay

  •  20 st varugrupper
  • Upp till 1000 st PLU/artiklar
  • Programmerbara knappar
  • Kan programmeras via PC-programvara
  •  Elektronisk journal
  • Kunddisplay (16 tecken)
  •  Logga kan läggas på kvittot och display