Sverige har fått en kassalag som reglerar hur detaljhandelns kassa-apparater, kassaregister och kassasystem skall fungera.

Lagen är tagen i riksdagen att gälla från 1 juli 2010 och godkänd av EU. Regeringen har sedan gett Skatteverket i uppdrag att ta fram regler för hur lagen skall tillämpas. Det är många som påverkas. Av cirka 300.000 kassor gäller lagen för c:a 120.000 enligt Skatteverket och de stora förändringarna är bl.a.:

Själva kassan måste anpassas och följa detaljerade regler som t.ex.:

  •  Vissa funktioner måste finnas.
  • Andra funktioner får ej finnas.
  • Alla kassor måste ha en certifierad och plomberad kontrollenhet "Svarta lådan" där alla köp sparas med detaljerad information.
  • Arbetssättet måste vara korrekt, bl.a. måste allt registreras i kassan och kunden måste erbjudas ett utskrivet kvitto.

 Från den 1 januari 2014 har riksdagen beslutat att lagen om kassaregister även skall gälla för torg- och marknadshandeln.

​Torg- och marknadshandlarna har varit undantagna från kravet att ha en certifierad kassa av tekniska skäl. Svensk Handel har uppvaktat politiker och regeringen för att få till stånd en förändring av lagen så den även ska gälla för torg- och marknadshandlarna vilken den nu gör från 1 januari 2014.