Finansiera din investering (köp) med hyra eller leasing !

Vi använder oss av finansieringsbolaget Wasa Kredit AB, vilket ägs av Länsförsäkringar AB.

Genom Wasa Kredit, har du som kund möjlighet att finansiera ditt inköp från oss med hyra alternativt leasing för differentierade perioder; från 24 månader till 60 månader, vanligtvis används 36 månader.

Vid hyra så avtalas det om en hyrperiod och efter att det avtalet tar slut, skall hyres avtalet förnyas alternativt skall produkterna återsändas till leverantören där de beställdes.

Vid leasing går det att välja på 10% alternativt 5% restvärde vilket utgör den summa som produkterna skall lösas med efter avslutad finansperiod. Efter att avtalet är löst med restvärdet är produkterna din egendom.

Finansiering går att få på alla våra produkter (förutom förbrukning) och är ett bra alternativ för att kvarhålla kapital i företag, samtidigt dela upp kostnaden under en längre period och få investeringen helt avdragsgill.

Vilket inte är fallet när företag köper produkter som betalas med den totala köpeskillingen, dvs. inköpsvärdet och då eventuellt även behövs tas upp i inventarielisten.

VI HJÄLPER DIG GÄRNA MED EN ANSÖKAN EFTER DITT ÖNSKEMÅL !